Merkinės piramidė

Merkinės PiramidėNutviekstas saulės Dzūkijos miškų apsupty spindi stiklinis kupolas. Kupolo viduje stovi trišonė piramidė, o joje – du unikalūs kryžiai, kurie ypatinguoju būdu koncentruoja subtiliąją dvasinę energiją bei perteikia ją šios erdvės lankytojams. Žmonės gausiai lanko šį iš pirmo žvilgsnio neįprastą statinį. Būdami jame maldos ir meditacijos metu pasisemia teigiamos energijos, atgauna dvasinę pusiausvyrą, džiaugiasi pagerėjusia fizine sveikata.

Piramidė Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, Česukų kaime buvo įkurta du tūkstančiai antraisiais – praėjus dvylikai metų nuo šioje erdvėje Povilo Žėko bei jo artimųjų akivaizdoje įvykusio stebuklo. Tuomet, 1990-ųjų rugpjūčio 20-osios naktį (pastaba: vaizdo įraše įsipainiojo netikslumas) vienkiemio gyventojai bei čia viešėję svečiai tapo ypatingo įvykio liudininkais. Žmonės stebėjo iš dangaus sklindantį šviesos srautą, o jame, kaip Povilui dar išvakarėse minties balsu buvo apreikšta, regėjo dieviško grožio figūrą. Taip Povilo angelas sargas išpildė septynmečiui vaikui bei jo giminaičiams 90-ųjų rugpjūčio devynioliktą dieną per Šv. Mišias Merkinės bažnyčioje minties žodžiu duotą pažadą bei parodė antgamtinį ženklą, kuris sustiprino paties Povilo bei jo artimųjų tikėjimą. Antgamtinio įvykio vieta amžiams tapo paženklinta dieviškosios malonės ženklu.

Prabėgo vienuolika metų. Povilas užaugo, subrendo ir, kaip angelas sargas jam dar vaikystėje buvo žadėjęs, pajuto artimą ryšį su Dievu. Povilas priėmė jam paties Dievo skirtą dvasinę misiją ir jau netrukus pradėjo gauti ypatingą dvasinį mokymą, kuris perkeitė ne tik paties Povilo, bet ir jo gaunamomis žiniomis besidominčių žmonių gyvenimus – žemiškoji kasdienybė prisipildė dvasinio pažinimo teikiamo džiaugsmo. Netruko prabėgti dar vieneri metai kai Povilą pasiekė pirmoji didelė užduotis: jis turėsiąs prieš dvylika metų įvykusio Apsireiškimo vietoje pastatyti ypatingą statinį – piramidę, kurioje jau greitai gausiai lankysis žmonės, maldos metu užmegs tiesioginį ryšį su Dievu bei, tai patyrę, žymiai sparčiau tobulės dvasiškai. Stiprėjant sielai ir kūnas atgaus fizines jėgas, vyks daug pasveikimo stebuklų. Gilaus tikėjimo vedini Povilas drauge su keletu dvasinių bičiulių įvykdė Dievo valią. Taip vieną skaistų 2002-ųjų rudens rytą Česukuose suspindėjo trišonė piramidė.

Žinia apie Dzūkijos miškuose išdygusį neįprastą statinį plito žaibiškai. Apsilankyti Česukuose ir pamatyti piramidę bei joje pabūti žmonės skubėjo iš vis tolimesnių Lietuvos vietovių. Pasklido garsas apie neįprastas – gydomąsias – erdvės, kurioje stovėjo trišonė piramidė, savybes. Lankytojai tikėjo, jog jų patiriami sveikatos pokyčiai kyla būtent dėl mistinio piramidės poveikio, o skeptikai vis garsiau reiškė savo nuomonę akivaizdžius stebuklus vadindami viso labo saviįtaigos rezultatu. Tačiau iš tiesų žmones, atvykusius meditatyviai pabūti Dievo palytėtoje erdvėje, apgaubdavo dar Apsireiškimo metu susiformavęs ypač subtilus energijos laukas, kuris teikdavo atvykėliams jėgų dar net neįžengus į pačią piramidę.

Akivaizdžių fizinės bei dvasinės sveikatos pokyčių patyrė patys lankytojai, jų maži dar savarankiškai pabūti nepajėgūs vaikučiai, už kuriuos melsdavosi suaugusieji, bei kiti atvykusiųjų artimieji, kurie dėl įvairių priežasčių patys čia negalėdami atkeliauti prašydavo giminaičių pasimelsti jų intencijomis trišonę piramidę supančioje erdvėje bei pačiame statinyje.

Laikui bėgant pastebėjimų skaičius augo. Vis daugiau žmonių patirdavo kuo įvairiausių jų gyvenimą perkeičiančių sveikatos bei dvasinių pokyčių. Didžiausią įspūdį stebėtojams darė žaibiški pokyčiai – stebuklai: dėl įvairių priežasčių judėjimo negalią turintys žmonės čia pat – dar meditacijos – maldos metu  – atsistoję pradėdavo vaikščioti (kartais nežymiai prilaikomi juos atlydėjusių artimųjų), atslūgdavo ilgą laiką žmones kamavę įvairiausi skausmai, normalizuodavosi hormonų kiekis kraujyje, kraujospūdis, sušildavo stingti linkusios galūnės, sparčiau praeidavo uždegiminiai procesai, gijo įvairios vidaus organų bei kitos ligos. Patyrę fizinių pokyčių žmonės taip pat džiaugėsi pagerėjusia psichologine bei dvasine sveikata, didesniu energingumu, darnesniais santykiais su artimaisiais, bičiuliais, bendradarbiais. Už visa tai lankytojai nuoširdžiai dėkojo pačiam Dievui. Žinoma, ne visi siekiai realizuodavosi tuojau pat. Žmogus turi būti pasiruošęs priimti Dievo malonę. Tai suvokę žmonės lankydavosi nebe vieną kartą patirdami laipsniškus pokyčius, kol pasiekdavo trokštamą rezultatą. Tačiau niekuomet netrūko ir turistų, kurie porą minučių neorganizuotai paslampinėję piramidėje į viską numodavo ranka, o jų mostą palydėdavo pusbalsiu tariamas žodis „nesąmonė“.

Taip prabėgo septyneri metai. 2009-ųjų pavasarį Povilui Dievas perteikė žinią, jog jau atėjo laikas baigti formuoti ypatingąją erdvę Česukuose. Tiesa sakant, Povilui bei jo bičiuliams ir anksčiau buvo žinoma, jog jų dar laukia dideli darbai, tačiau pastaroji žinia visus tiesiog apstulbino: virš piramidės turėsiąs iškilti dvylikos su puse metrų aukščio kupolas. Užduotį reikia suspėti įvykdyti iki vėlyvo rudens. Atsižvelgiant į darbų pobūdį bei mastą buvo išties nelengva įgyvendinti šią Aukščiausiojo užduotį, tačiau Povilą bei jo pagalbininkus įkvėpė bei nuolat stiprino paties Dievo žmonėms duotas ypatingasis pažadas: kai baigsite formuoti sakraliąją erdvę Česukuose, čia apsireikš bei pradės intensyviai veikti Šventoji Dvasia. Ji palytės kiekvieną atvykusį žmogų, globos ir saugos jį kasdieniame gyvenimo kelyje, neleis pasiklysti. Juk Šventosios Dvasios atsiuntimas yra nepaprasta Dievo malonė, kuria pasižymi tik ypatingos – šventos – vietos! Vykdant Dievo pavedimą 2009-ųjų rudenį Česukuose iškilo geodezinis kupolas, kuris, tarsi skliautas, apgaubė trišonę piramidę, per septynerius veiklos metus jau tapusia žmonių mylima Širdžių šventove. 2010-aisiais metų birželio pirmosiomis dienomis kupole įvyko Šventosios Dvasios atėjimo šventė. Šventės dalyviai juto bei regėjo ypatingo skaidrumo dvasinę energiją (šviesą), patyrė stiprų vidinį pakylėjimą. Tapo akivaizdu, jog Dievas priėmė bei palaimino žmonių atliktus darbus. Tokiu būdu Česukuose buvo baigtas formuoti piramidės, kupolo ir kryžių kompleksas bei įsteigta Dievui Tėvui pašvęsta sakralioji erdvė. Ji atvira visų įsitikinimų, visų religijų atstovams. Kiekvienas šiuo metu čia atvykęs bei maldos – meditacijos metu širdį Dievui atvėręs žmogus gali pajusti ypatingąją Dievo artumo būseną bei patirti stiprų, akivaizdų atsaką į nuoširdžias savo maldas.

Per metus sakraliąją erdvę Česukuose aplanko tūkstančiai žmonių iš Lietuvos bei užsienio. Pabuvę kupole bei piramidėje lankytojai jaučiasi dėkingi Aukščiausiajam už šio gyvenimo stebuklą, suvokia likimo vingių priežastis, o įvairių gyvenimo sunkumų našta tampa lengvesnė. Taip pat žmonės pajunta gyvenimo tikslą ir prasmę bei visapusiškai atsinaujinę ryžtingai tęsia savo žemiškąją kelionę visur ir visuomet jusdami Dievo pagalbą bei globą.

Merkinės piramidė Pridėti prie mano maršruto

Vieta žemėlapyje

Komentarai

Kraunasi